मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार द्वारा निरीक्षण |

Visit of CM

वर्ल्ड आटिज्म जागरूकता दिवस |

World autism awareness day

श्री आशीष कुमार को धन्यवाद् देते हुए श्री अतुल प्रसाद अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण |

Thanx to Mr Ashish Kumar By Atul prasad Additional Chief secretary SWD